(၁၈) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်

Posted on

(၁၈) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်(၁၈)ကြိမ်မြောက် #ထီပေါက်စဉ် Editလုပ်ပြီးအစ/ဆုံးတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျသိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု – ကဃ ၆၄၃၄၂၅ ။ သိန်းတစ်သောင်းဆု – ခ ၃၉၉၁၂၄ ။ သိန်းငါးထောင်ဆု – ဎ ၅၀၂၉၃၈ ၊ ဒ ၉၉၉၆၀၃ ။ သိန်းနှစ်ထောင် – ဍ ၆၉၅၉၃၀ ၊ ဟ ၉၅၉၈၅၇ ၊ သ ၆၅၀၁၇၁ ၊ ရ ၂၁၇၈၃၅ ၊ ရ ၅၁၂၆၁၉သိန်းတစ်ထောင်ဆု – ဇ ၅၄၉၂၃၃ ၊ ကက ၇၆၀၈၈၆ ၊ ဆ ၈၇၅၇၄၉ ၊ ကက ၁၅၅၀၇၉ ၊ လ ၇၃၃၁၂၁ ၊ မ ၆၇၄၇၇၀ ၊ ဏ ၄၀၁၉၇၇ ဆယ်သိန်းဆုမှသိန်း(15000)ဆုအထိဟာ အက္ခရာနဲ့ဂဏန်းအားလုံးအစဉ်လိုက်တူရမယ် မတူကဘာမှမရပါခင်ဗျဝေဝေဆာဆာ(၃)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည် – ဋ ၈၅၇၄၈ ၊ ဏ ၃၉၆၉၁ ၊ စ ၈၉၃၀၁ ၊ ကဆ ၈၀၁၄၇ ၊ ကခ ၈၃၁၃၉ ၊ က ၂၀၄၆၆ ၊ ကဆ ၈၂၃၇၅ ၊ င ၇၆၃၆၆ ၊ က ၁၆၇၄၀ ၊ ဠ ၃၆၈၈၈ ၊ စျ ၃၁၃၁၃ ၊ သ ၈၁၄၉၃
၊ ရ ၈၈၀၆၀ ၊ ဗ ၂၈၉၇၁ ၊ ကဃ ၇၄၄၇၇ဝေဝေဆာဆာ(၂)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းလေးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမယ် – ဝ ၅၀၈၀ ၊ ကဃ ၂၀၂၅ ၊ ဃ ၁၉၂၁ ၊ ကဆ ၇၄၂၈ ၊ ည ၈၉၁၀ ၊ ဖ ၉၄၈၉ ၊ ဒ ၉၃၅၇ ၊ ဍ ၁၂၈၁ ၊ ရ ၃၉၉၉ ၊ ဗ ၃၉၄၇ ၊ ကဂ ၃၀၈၂ ၊ ဓ ၆၈၀၆ ၊ စျ ၆၅၅၄ ၊ ဏ ၉၁၃၇ ၊ ဓ ၁၅၃၃ဝေဝေဆာဆာ(၁)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမယ် – ဠ ၇၇၂ ၊ ကဂ ၁၈၅ ၊ ကဂ ၉၉၇