Iron Man စက်ရုပ်ဝတ်စုံတီထွင်ဖန်တီးထားသည့် အသက် ၁၆နှစ်အရွယ် လူငယ်လေး မောင်သော်ဇင်ထွန်း ကိုအများသိအောင်ဝန်းရံကြပါဦး

Posted on

Iron Man စက်ရုပ်ဝတ်စုံတီထွင်ဖန်တီးထားသည့် အသက် ၁၆နှစ်အရွယ် လူငယ်လေး မောင်သော်ဇင်ထွန်း ကိုအများသိအောင်ဝန်းရံကြပါအုံးအသက် ၁၆နှစ်အရွယ် လူငယ်လေး မောင်သော်ဇင်ထွန်း တီထွင်ဖန်တီးထားသည့် Iron Man စက်ရုပ်ဝတ်စုံ ဖြစ်ပါတယ်

ဝယ်ယူရလွယ်ကူတဲ့ ကတ်ထူပြားများကို အဓိက အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ဝါယာရိန်းတွေနဲ့ စနစ်တကျ တီထွင်ဖန်တီးထားကြောင်း သိရှိရသည်။

credit

Iron Man စက်ရုပ်ဝတ်စုံတီထွင်ဖန်တီးထားသည့် အသက် ၁၆နှစ်အရွယ် လူငယ်လေး မောင်သော်ဇင်ထွန်း ကိုအများသိအောင်ဝန်းရံကြပါအုံးအသက် ၁၆နှစ်အရွယ် လူငယ်လေး မောင်သော်ဇင်ထွန်း တီထွင်ဖန်တီးထားသည့် Iron Man စက်ရုပ်ဝတ်စုံ ဖြစ်ပါတယ်

ဝယ်ယူရလွယ်ကူတဲ့ ကတ်ထူပြားများကို အဓိက အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ဝါယာရိန်းတွေနဲ့ စနစ်တကျ တီထွင်ဖန်တီးထားကြောင်း သိရှိရသည်။

credit